360° EĞİTİM MODELİMİZ

Eğitimde Performans Modelimiz


Tebder eğitim modeli; öğretmen eğitiminin tüm alanlarının geliştirilmesini hedef alan “Gelişimsel” bir program olup, anlayış olarak bütüncül, programlama yaklaşımı olarak da sarmal bir yapıdadır.


Aynı zamanda içinde yaşadığımız toplumun iç dinamiklerine uygun bir eğitim anlayışını benimseyen, ortak bir felsefe ve stratejiye dayalı bir yapıda kurgulanmıştır.

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ

Eğitime ve öğrenciye bakış açımızdan, sınıf ve okul iklimini anlamaya, eğitim hayatındaki hızlı değişimden değişmeyen insan yapısını kavramaya yönelik yapılandırılmış bir eğitim içeriğini öğretmenlerimizin hizmetine sunuyoruz.

Kendi Öğretmenlik Modelinizi kurabileceğiniz bu eğitime mutlaka katılmalısınız.

1. 360° KİŞİSEL ÖĞRETMENLİK MODELİNİN KURULMASI
2. CAN EĞİTİMİ
3. SINIF İKLİMİNİ ANLAMA VE ANLAMLANDIRMA
 
 

Kendi eğitim ve öğretmenlik modelinizi oluşturdunuz. İnsana ve öğrenciye dair köklü bir bakış açısı ile eğitim hayatınızı devam ettiriyorsunuz.

Oluşturduğunuz eğitim modeli öğrencileriniz üzerinde ne kadar etkili? Öğrencilerinizi hayat amaçları doğrultusunda ne kadar inandırabiliyorsunuz?

Tüm bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz ve yönlendirebileceğiniz bir içeriğin eğitimini alacaksınız.

1. MOTİVASYON VE ÖĞRENCİYE ÖZEL ÖĞRENME DENEYİMİ
2. KENDİ PERFORMANSINI VE DEĞERLEMENİ NASIL YAPARSIN?
 
 

360° EĞİTİM programı yenilikçi yaklaşımı benimseyen bir yapıda kurgulanmıştır.

Bizce dünyanın en önemli işini yapan öğretmenlerin sistematik geribildirimlerle gelişmeye ve formda kalmaya ihtiyacı var.

Eğitmenlerimiz öğretmenlere sürekli ihtiyaç analizleri yapma, profesyonel atölye çalışmaları dizayn etme, online ve yüz yüze mesleki gelişim kaynakları sağlama, birebir koçluk-mentörlük hizmeti sunma gibi harika hizmetler sunuyor.

1. ÖĞRETMENİN BEDEN DİLİ
2. SUNUM TEKNİKLERİ
3. SINIF YÖNETİMİ
4. LİDERLİK VE TAKIM YÖNETİMİ
 
 

Öğretmenlerin değişime olan ihtiyacı daha iyi kavramalarını ve yaptıkları liderliğin okuldaki öğrenme ve öğretme sürecine olan katkılarını daha iyi görmelerini sağlayacak bir liderlik programı sunuyoruz.

Eğitimde cevabını bulacağınız sorular.
  • - Eğitime ne kadar liderlik yapabiliyorum?
  • - Öğrenciye ne kadar liderlik yapabiliyorum?
  • - Topluma liderlik yapmada nerdeyim?

1. LİDERLİK TANIMINI VE KİMLİĞİNİ OLUŞTUR
2. LİDERLİK KAPASİTESİNİ ARTIR
3. YAŞANMASINI SAĞLA
4. EĞİTİME LİDERLİK ETMESİNİ SAĞLA
 
 

YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ

Eğitim hayatına daha üst bir yaklaşımla bakmanızı sağlayacak, okul kültürünü anlamayı ve tanımlamayı kolaylaştıracak, aynı zamanda değişimi yönetip desteklemenizi kolaylaştıracak bir içerikle eğitimlerimiz yapılandırılmıştır. Eğitim stratejisinin kurulumu ve gelecek algısının yapılandırılması bu eğitimde temel hedeftir.

1. 360° EĞİTİME BAKIŞ VE KENDİ EĞİTİM MODELİNİZİ ANLAMA
2. CAN EĞİTİMİ
3. EĞİTİMDE ALGILAMA YÖNETİMİ
 
 

Eğitime yaklaşımınız, vizyonunuz, misyonunuz kısacası kurumsal olarak kurduğunuz eğitim bakış açısı öğrencileriniz, veliniz ve ekibiniz üzerinde ne kadar etkili?

Amacınızı eğitim bileşenleri üzerinde ne kadar anlamlı hale getirdiniz? İnsanlar kurumsal hedeflerinize ne kadar inanıyor? Öğrencilerinizi hayat amaçları doğrultusunda ne kadar inandırabiliyorsunuz?

Tüm bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz ve yönlendirebileceğiniz bir içeriğin eğitimini alacaksınız.

1. MOTİVASYON VE KİŞİYE ÖZEL ÖĞRENME DENEYİMİ
2. PERFORMANS VE DEĞERLEME SİSTEMİ
 
 

Günümüzde bir okul yöneticisinin, geçmişe göre mesleki ve teknik açıdan daha becerikli olmasının gerekliliği ve okul yöneticisinden beklentileri giderek artırmaktadır.

TEBDER olarak Eğitim Yöneticilerine yönelik Yetkinlik programları eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için bir başlangıç olarak görülebilir.

1. YÖNETİCİNİN BEDEN DİLİ
2. SUNUM TEKNİKLERİ
3. LİDERLİK VE TAKIM YÖNETİMİ
 
 

Liderlik, bilgi toplumunda farklı bir boyut kazanmıştır. Çevresel değişim hızının okulun öğrenme hızından yüksek olduğu bir dünyada, Eğitime Liderlik yapacak okul yönetici ve öğretmenlerimiz, yeni liderlik rolleri ve sorumlulukları yüklenmek zorundadır. Paylaşılan bir vizyonun oluşturulması, güçlü bir okul kültürü geliştirme, etik değerleri kurumsallaştırma ve de öğrenen bir lider olma, geleceğin okul yöneticisinden ve öğretmeninden beklenen önemli liderlik rolleri olacaktır.

Tebder 360 Eğitim Modeli ile nitelikli yöneticiler üst düzey Eğitim Liderlerine dönüşerek eğitim kalitesinin her zaman yüksek olmasını sağlıyor.

1. LİDERLİK TANIMINI VE KİMLİĞİNİ OLUŞTUR
2. LİDERLİK KAPASİTESİNİ ARTIR
3. YAŞANMASINI SAĞLA
4. EĞİTİME LİDERLİK ETMESİNİ SAĞLA
 
 

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Sosyal sorumluluk projelerimizde bize destek veren markalar

  • Edukariyer
  • 360Koçluk
  • AkıllıKoç
  • Orbis Rehberlik
  • Formülsüz Fizik